Subscribe to Berichten

10 sep 2012

Workshop Vastgoed in Nalatenschappen

Door hheim. Geen reacties

De discussie over het stimuleren van de woningmarkt is rond de verkiezingen in volle hevigheid losgebarsten. De onzekerheid over de fiscale behandeling en de financierbaarheid van de eigen woning is nog nooit zo groot geweest. Het lijkt er niet op dat er aan de stagnatie van de woningmarkt snel een einde zal komen.

U voelt, als “professioneel erfgenaam” , executeur of dienstverlener in nalatenschappen, de gevolgen van die stagnatie ook. Makelaars lijken steeds sneller aan te dringen op vraagprijsverlagingen met de verslechterde markt als argument. Looptijden nemen toe waardoor de geldstroom vertraagd.

Alle reden voor de praktische workshop:

Vastgoed in Nalatenschappen

 Veelal zijn er in nalatenschappen meerdere erfgenamen en adviseurs betrokken. Dat kan aanleiding geven tot discussies, niet zelden geladen met emoties. Juist dan is er behoefte aan objectieve en transparante informatie. Deze praktische workshop geeft inzicht in de materie aan de hand van deskundige uitleg en concrete casus.

Ik nodig u van harte uit voor deze interessante bijeenkomst die gehouden zal worden op donderdag 11 oktober 2012 in de Nieuwe of Littéraire Sociëteit De Witte, Plein 24 in Den Haag. U bent welkom vanaf 15.30 uur. De bijeenkomst zal eindigen om 18.00 uur, waarna er nog ruimte is voor informele discussie onder het genot van een hapje en een drankje.

De bijdrage in de kosten is slechts € 95,– inclusief BTW. U kunt uw deelname bevestigen door een mail aan info@hhvc.nl en overmaking van dit bedrag op bankrekening 22.81.37.705 van HHVC bv bij F. Van Lanschot bankiers te Den Haag.

27 feb 2011

Veiling

Door hheim. Geen reacties

Er komen de laatste tijd de nodige berichten in de pers over veiling van onroerend goed. De betaalde prijzen zouden laag zijn en dat zou met name komen omdat het voor particulieren nauwelijks mogelijk is aan een veiling mee te doen. De veiling zou in handen zijn van handelaren die de buit onderling verdelen. Minister Opstelten wil daarom maatregelen nemen om het voor “gewone” kopers mogelijk te maken op een veiling te kopen. Over de logica dat het wegblijven van particulieren leidt tot lagere prijzen is echter nog wel wat te zeggen.

eenmaal.. andermaal....

 

Over het algemeen zijn op onroerend goed veilingen van toepassing de Algemene Veilingvoorwaarden voor Executieveilingen 2006 en Bijzondere Veilingvoorwaarden voor die betreffende veiling. Samen zorgen ze ervoor dat vrijwel alle kosten voor rekening van de koper komen. Dat geldt onder meer ook voor achterstanden waterschapslasten, erfpachtcanon, achterstallige bijdragen voor de VVE, kosten voor procedures (inroepen huurbeding e.d.), deurwaarders, advocaten en taxaties. Met name de achterstanden VVE kunnen fors oplopen als er bijvoorbeeld een extra bijdrage gevraagd is voor groot onderhoud. De bedragen waarop “afgemijnd” wordt zeggen dus nog niets over het bedrag dat de koper uiteindelijk moet betalen. Uiteraard calculeren de kopers in de veiling deze kosten wel in en zal hun ultieme bod lager zijn dan wanneer er een gewone koop gesloten zou zijn.

Een bijzondere uitzondering in veilingland is de Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling. Dat heeft onder andere te maken met de bijzondere opbouw van de woningmarkt in Amsterdam. Het aandeel particuliere eigenaren van verhuurd onroerend goed is veel groter dan in de rest van het land. Van oudsher gaan kopers van dit type o.g. naar de veiling. De betaalde prijzen vertegenwoordigen hier juist wel de marktwaarde. Particulieren laten zich vertegenwoordigen door een makelaar waardoor een aantal obstakels wordt weggenomen.

veiling Amsterdam

 

Een aantal goede doelen werd gezamenlijk erfgenaam van een aantal verhuurde panden op goede lokaties in Amsterdam en vroegen mijn advies over de verkoop. Ik adviseerde onmiddellijk de veiling. Gezien het imago en de publiciteit omtrent veilingen in het algemeen kostte het wel enige uitleg over de specifieke Amsterdamse situatie. Ik nodigde mijn opdrachtgevers uit om mee te gaan naar de veiling. De panden brachten uiteindelijk enkele tonnen meer op dan de 2 taxaties die we vooraf hadden laten verrichten. De scepsis over de veiling was daarmee volledig weggenomen.

Uiteraard is veilen vaak niet de beste oplossing. Maatwerk advies blijft noodzakelijk.

13 dec 2010

CBF cijfers 2009

Door hheim. Geen reacties

Het uitkomen van de jaarcijfers van het CBF levert altijd interessante stof op. Het is fantastisch hoe toegankelijk de informatie is. Op www.cbf.nl onder “cijfers” is een veelheid aan overzichten in te zien. Bovendien is het volledige verslag over 2009 te downloaden onder “bibliotheek”.Veel aandacht is er uiteraard voor de inkomsten. Mijn aandacht gaat dan uiteraard direct naar de opbrengsten van nalatenschappen. In 2009 was er een lichte teruggang te zien. Dat is eenvoudig verklaarbaar uit de economische omstandigheden. De effecten van de economische crisis begonnen eind 2008 manifest te worden. Niettemin is er in 2009 zo’n 231 miljoen euro uit nalatenschappen naar de goede doelen gegaan.

De ervaring die ik uit de dossiers van het afgelopen jaar haal is dat er juist in een tijd waarin de woningmarkt onder druk staat heel veel te verdienen is door extra alert te zijn bij verkopen. Al snel wordt het geringe aantal transacties aangegrepen om met een (fors) lagere prijs genoegen te nemen. Het loont meer dan ooit de moeite na te gaan wat een reële prijs is. Een second opinion of actualisering van een taxatie kost een paar honderd euro. Probeer zakelijk te blijven en het goede moment en de goede prijs te pakken. Advies kost geld, dat is waar, maar daarop besparen is vaak “penny wise, pound foolish”.

29 nov 2010

Van start

Door hheim. Geen reacties

Vandaag gaan we beginnen aan onze nieuwe site. Een opwindende start, want er staat veel te gebeuren. Voorlopig zal ik (Hans Heimgartner) de eerste berichten voor mijn rekening nemen. Het is mijn bedoeling ook door mij ingeschakelde adviseurs en hulptroepen, maar ook klanten en andere relaties aan het woord te laten. Belangrijk is transparantie en betrokkenheid. En plezier, want ik doe dit niet om er sacherijnig van te worden.

Ik zal proberen in alle opzichten in beweging te blijven. Met mijn vak: bijblijven, nieuwe ontwikkelingen volgen, nieuwe deskundigen opzoeken, nieuwe methoden gebruiken etc. Met mijn relaties: elkaar beter leren kennen, iets voor elkaar over hebben, ontdekkingen delen, ook buiten het vak. Met de site: WordPress biedt oneindig veel mogelijkheden om de site aan te passen. Laat me alsjeblieft weten wat je ervan vindt. Vooral wat je mist, wat beter kan, wat irriteert. En als er dan nog tijd over is mag je natuurlijk ook zeggen wat je leuk vindt.

Mijn ambitie is om een site te maken waar je af en toe even komt kijken of er nog iets van je gading is. Ik zal proberen zakelijke informatie af te wisselen met waargebeurde ongelofelijkheden. En regelmatig een tip hoe het beter kan. Ik wens jullie en mezelf veel plezier.