Door hheim

Over ons

Dit is de etalage van HHVC. Hans Heimgartner Vastgoed Consulting.

Op deze site is informatie te vinden over wat we doen en hoe we het doen. Informatief voor potentiële opdrachtgevers, instructief voor onze relaties en hopelijk ook vermakelijk voor de geïnteresseerde lezer.

Hans Heimgartner (1960) is na een economisch-juridische opleiding (HEAO) in de makelaardij gerold. Van assistent-makelaar in Lochem en Apeldoorn, via Dronten (kantoorleider en zelfstandig ondernemer) naar Den Haag. Na enkele jaren DGA van een groot makelaars- hypotheek- en assurantiekantoor te zijn geweest heeft Hans zich als zelfstandig consultant gevestigd. Gedurende 6 jaar is hij lid geweest van het landelijk bestuur van de vakgroep Wonen van de NVM. In die periode is hij lid en/of voorzitter geweest van vele commissies en overleg organen. Door veelvuldig bezoek aan afdelingen heeft hij een landelijk netwerk opgebouwd waar hij nog dagelijks gebruik van maakt bij het uitvoeren van opdrachten. Op dit moment heeft Hans naast de advies praktijk voor nalatenschappen nog een tweetal activiteiten, te weten taxaties in opdracht van banken (afdeling Fraude) en Nationale Hypotheek Garantie (afdeling Bijzonder Beheer).

Eind jaren negentig kwam Hans via De Dierenbescherming in aanraking met de werkzaamheden van de afdelingen Nalatenschappen van Goede Doelen. Aanvankelijk incidenteel, maar in de loop van de tijd frequenter werd een beroep op hem gedaan bij vraagstukken inzake onroerend goed. De laatste paar jaar neemt het aantal adviezen fors toe, mede gestuurd door de economisch omstandigheden die deskundig advies meer dan ooit noodzakelijk maken.

Uiteraard heeft Hans zich in dit metier moeten bewijzen. Vanaf het begin is echter steeds de meerwaarde van zijn deskundig advies aantoonbaar geweest. Elders op deze site staan een aantal aansprekende voorbeelden. Steeds heeft zijn advies meer opgeleverd dan gekost, in sommige gevallen enkele tonnen! In veel gevallen zijn opdrachtgevers behoed voor hoge kosten of aansprakelijkheid.

Sinds enige tijd kan Hans in voorkomende gevallen een beroep doen op een tweetal zeer ervaren collega’s in het land die kennis hebben van de specifieke wensen van Goede Doelen. Hierdoor is het mogelijk ook grotere of arbeidsintensieve opdrachten te aanvaarden.

Hans is thans lid van de werkgroep restschuld van de NVM en de klankbordgroep van het Nederlands Woning Waarde Instituut (NWWI). Daarnaast is hij onbezoldigd bestuurslid van de Stichting 3R. Sinds 2004 werkt Stichting 3R (Respect for Refugee Rights) succesvol aan het verbeteren van de rechtspositie van vluchtelingen in het Zuiden waar pro-deo juridische hulpverlening niet goed is geregeld.. Het gaat daarbij om kleine en (zeer) grote projecten die er op gericht zijn de lokale kennis en capaciteit van rechtsbijstand te vergroten. Meer informatie is te vinden op www.stichting3r.nl.

Geef een commentaar

Commentaar: