Door hheim

Cases

Hier vind je concrete daadwerkelijk voorgekomen praktijksituaties. Uiteraard zijn namen en plaatsen gefingeerd of vaag aangegeven. Inhoudelijk klopt het allemaal, ook de bedragen. Als er zich aansprekende situaties voordoen zal de case toegevoegd worden. Ter lering en vermaak, maar ook om te laten zien dat er met kennis van zaken voor gezorgd kan worden dat opbrengsten gemaximaliseerd kunnen worden. Daarmee komt de opbrengst daar terecht waar het door de erflater bedoeld is. Maximalisatie betekend niet: ten koste van alles of door het achterhouden van informatie. Bij verkoop houden wij ons aan het nieuwe (europese) begrip Marktwaarde. Deze waarde omschrijf heel goed de uitgangspunten van een goede eerlijke prijs. de definitie luidt:

“Marktwaarde is het geschatte bedrag waartegen vastgoed tussen een bereidwillige koper en een bereidwillige verkoper na behoorlijke marketing in een zakelijke transactie zou worden overgedragen op de waardepeildatum, waarbij de partijen met kennis van zaken, prudent en niet onder dwang zouden hebben gehandeld.”

Geef een commentaar

Commentaar: