13 dec 2010

CBF cijfers 2009

Posted by hheim

Het uitkomen van de jaarcijfers van het CBF levert altijd interessante stof op. Het is fantastisch hoe toegankelijk de informatie is. Op www.cbf.nl onder “cijfers” is een veelheid aan overzichten in te zien. Bovendien is het volledige verslag over 2009 te downloaden onder “bibliotheek”.Veel aandacht is er uiteraard voor de inkomsten. Mijn aandacht gaat dan uiteraard direct naar de opbrengsten van nalatenschappen. In 2009 was er een lichte teruggang te zien. Dat is eenvoudig verklaarbaar uit de economische omstandigheden. De effecten van de economische crisis begonnen eind 2008 manifest te worden. Niettemin is er in 2009 zo’n 231 miljoen euro uit nalatenschappen naar de goede doelen gegaan.

De ervaring die ik uit de dossiers van het afgelopen jaar haal is dat er juist in een tijd waarin de woningmarkt onder druk staat heel veel te verdienen is door extra alert te zijn bij verkopen. Al snel wordt het geringe aantal transacties aangegrepen om met een (fors) lagere prijs genoegen te nemen. Het loont meer dan ooit de moeite na te gaan wat een reĆ«le prijs is. Een second opinion of actualisering van een taxatie kost een paar honderd euro. Probeer zakelijk te blijven en het goede moment en de goede prijs te pakken. Advies kost geld, dat is waar, maar daarop besparen is vaak “penny wise, pound foolish”.

Geef een commentaar

Commentaar: