Door hheim

Tips

Taxatietips:

- formuleer de vraag voldoende duidelijk, dan is de kans op een helder antwoord het grootsts. “Wilt u een taxatie maken van pand X?” is echt te summier.

- vraag om de gebruikte referentiepanden. Dan is bij een second opinion duidelijk waar vanuit is gegaan.

- vraag om foto’s; ook en vooral van het interieur. Zo krijg je een idee over de staat van onderhoud op het moment van waarderen.

- vraag om minstens 2 originelen; kost (meestal) niets meer.

-

Geef een commentaar

Commentaar: