27 feb 2011

Veiling

Posted by hheim

Er komen de laatste tijd de nodige berichten in de pers over veiling van onroerend goed. De betaalde prijzen zouden laag zijn en dat zou met name komen omdat het voor particulieren nauwelijks mogelijk is aan een veiling mee te doen. De veiling zou in handen zijn van handelaren die de buit onderling verdelen. Minister Opstelten wil daarom maatregelen nemen om het voor “gewone” kopers mogelijk te maken op een veiling te kopen. Over de logica dat het wegblijven van particulieren leidt tot lagere prijzen is echter nog wel wat te zeggen.

eenmaal.. andermaal....

 

Over het algemeen zijn op onroerend goed veilingen van toepassing deĀ Algemene Veilingvoorwaarden voor Executieveilingen 2006 en Bijzondere Veilingvoorwaarden voor die betreffende veiling. Samen zorgen ze ervoor dat vrijwel alle kosten voor rekening van de koper komen. Dat geldt onder meer ook voor achterstanden waterschapslasten, erfpachtcanon, achterstallige bijdragen voor de VVE, kosten voor procedures (inroepen huurbeding e.d.), deurwaarders, advocaten en taxaties. Met name de achterstanden VVE kunnen fors oplopen als er bijvoorbeeld een extra bijdrage gevraagd is voor groot onderhoud. De bedragen waarop “afgemijnd” wordt zeggen dus nog niets over het bedrag dat de koper uiteindelijk moet betalen. Uiteraard calculeren de kopers in de veiling deze kosten wel in en zal hun ultieme bod lager zijn dan wanneer er een gewone koop gesloten zou zijn.

Een bijzondere uitzondering in veilingland is de Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling. Dat heeft onder andere te maken met de bijzondere opbouw van de woningmarkt in Amsterdam. Het aandeel particuliere eigenaren van verhuurd onroerend goed is veel groter dan in de rest van het land. Van oudsher gaan kopers van dit type o.g. naar de veiling. De betaalde prijzen vertegenwoordigen hier juist wel de marktwaarde. Particulieren laten zich vertegenwoordigen door een makelaar waardoor een aantal obstakels wordt weggenomen.

veiling Amsterdam

 

Een aantal goede doelen werd gezamenlijk erfgenaam van een aantal verhuurde panden op goede lokaties in Amsterdam en vroegen mijn advies over de verkoop. Ik adviseerde onmiddellijk de veiling. Gezien het imago en de publiciteit omtrent veilingen in het algemeen kostte het wel enige uitleg over de specifieke Amsterdamse situatie. Ik nodigde mijn opdrachtgevers uit om mee te gaan naar de veiling. De panden brachten uiteindelijk enkele tonnen meer op dan de 2 taxaties die we vooraf hadden laten verrichten. De scepsis over de veiling was daarmee volledig weggenomen.

Uiteraard is veilen vaak niet de beste oplossing. Maatwerk advies blijft noodzakelijk.

Geef een commentaar

Commentaar: