10 sep 2012

Workshop Vastgoed in Nalatenschappen

Posted by hheim

De discussie over het stimuleren van de woningmarkt is rond de verkiezingen in volle hevigheid losgebarsten. De onzekerheid over de fiscale behandeling en de financierbaarheid van de eigen woning is nog nooit zo groot geweest. Het lijkt er niet op dat er aan de stagnatie van de woningmarkt snel een einde zal komen.

U voelt, als “professioneel erfgenaam” , executeur of dienstverlener in nalatenschappen, de gevolgen van die stagnatie ook. Makelaars lijken steeds sneller aan te dringen op vraagprijsverlagingen met de verslechterde markt als argument. Looptijden nemen toe waardoor de geldstroom vertraagd.

Alle reden voor de praktische workshop:

Vastgoed in Nalatenschappen

 Veelal zijn er in nalatenschappen meerdere erfgenamen en adviseurs betrokken. Dat kan aanleiding geven tot discussies, niet zelden geladen met emoties. Juist dan is er behoefte aan objectieve en transparante informatie. Deze praktische workshop geeft inzicht in de materie aan de hand van deskundige uitleg en concrete casus.

Ik nodig u van harte uit voor deze interessante bijeenkomst die gehouden zal worden op donderdag 11 oktober 2012 in de Nieuwe of Littéraire Sociëteit De Witte, Plein 24 in Den Haag. U bent welkom vanaf 15.30 uur. De bijeenkomst zal eindigen om 18.00 uur, waarna er nog ruimte is voor informele discussie onder het genot van een hapje en een drankje.

De bijdrage in de kosten is slechts € 95,– inclusief BTW. U kunt uw deelname bevestigen door een mail aan info@hhvc.nl en overmaking van dit bedrag op bankrekening 22.81.37.705 van HHVC bv bij F. Van Lanschot bankiers te Den Haag.

Geef een commentaar

Commentaar: