• darkblurbg

Het vastgoed is een veelomvattend vakgebied. Er is activiteit op het gebied van planning, ontwikkeling, ontwerp, bouw, onderhoud, beheer, bemiddeling en waardering. Een keten van diensten en een economische factor van groot belang. In de loop van de tijd hebben zich vele specialisaties ontwikkeld.

Hans Heimgartner Vastgoed Consulting (HHVC) heeft zich toegelegd op een drietal specifieke onderwerpen:

Het kantoor houdt zich niet (meer) bezig met bemiddeling en kan mede daarom volkomen onafhankelijk adviseren en waarderen.

Voor onder andere Goede Doelen controleren wij taxatierapporten, verkoopvoorstellen en onderhandelingen als onafhankelijk adviseur en rapporteren in een zogenaamde vastgoed scan. Wij hebben de beschikking over de nodige data en tools om de aannemelijkheid en waarschijnlijkheid van prijzen en waarden te kunnen toetsen. In voorkomende gevallen kan ook een beroep gedaan worden op een uitgebreid netwerk van plaatselijk deskundigen. De werkzaamheden hebben betrekking op vastgoed in heel Nederland.

Taxaties van commercieel vastgoed worden uitgevoerd door enkele register-taxateurs. Het kantoor is lid van de NVM en TMI. De taxateurs staan ingeschreven in het NRVT en VastgoedCert, zijn gecertificeerd TMI taxateurs, voldoen aan de eisen van EVS en IVS (Redbook) en zijn of worden lid van de RICS. Het werkgebied is Haaglanden (groot Den Haag).

Aan het kantoor zijn 2 Gerechtelijk Deskundigen verbonden. Zij treden op als onafhankelijk deskundige voor de rechtbank, maar kunnen ook adviseren als partij deskundige. Eén van hen is bovendien RICS Accredited Mediator.